महान्यूज मंत्रालय
महान्यूज मंत्रालय
राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज प्रवेशासाठी १ आणि २ डिसेंबर रोजी पात्रता परीक्षा मंगळवार, १० जुलै, २०१८
मुंबई : महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय, डेहराडून (उत्तरांचल) येथे आठवीसाठी प्रवेश पात्रता परीक्षा दिनांक 1 डिसेंबर आणि 2 डिसेंबर 2018 रोजी पुणे येथे घेण्यात येणार असून ही परीक्षा फक्त मुलांसाठीच आहे.

ज्या विद्यार्थ्यांचे वय 1 जुलै 2019 रोजी 11 ½ (अकरा वर्ष सहा महिने) पेक्षा कमी आणि 13 वर्षापेक्षा अधिक नाही असे विद्यार्थी सदर परीक्षेस पात्र समजण्यात येतील. परीक्षेस बसणाऱ्या मुलांचा जन्म 2 जुलै 2006 ते 1 जानेवारी 2008 या कालावधीतील असणे आवश्यक असून सदर विद्यार्थी 1 जुलै 2019 ला कोणत्याही मान्यताप्राप्त शाळेमध्ये इयत्ता 7 वी या वर्गात शिकत असावा किंवा 7 वी पास असावा.

परीक्षेसाठी राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज, डेहराडून यांची विहीत नमुन्यातील आवेदनपत्रे घ्यावयाची असून विद्यार्थ्यांस महाराष्ट्र राज्य शिक्षा परीषद कार्यांलयामार्फत आवेदनपत्रे उपलब्ध करुन देण्यात आली आहेत. या आवेदनपत्रासोबत अनुसूचित जाती/जमातीतील विद्यार्थ्यांनी 555/- रुपये आणि खुला गटातील विद्यार्थ्यांनी 600/- रुपयांचा डिमांड ड्राफ्ट देणे आवश्यक आहे. सदर ड्राफ्ट फक्त स्टेट बँक ऑफ इंडिया या बँकेचाच असावा. हा ड्राफ्ट ‘कमांडंट, आर.आय.एम.सी., डेहराडून’ यांच्या नावे काढावा आणि त्या ड्राफ्टवर पेअेबल ॲट डेहराडून (तेलभवन बँक Code No 01576) अशी नोंद असावी. दोन प्रतीत आवेदनपत्रासोबत जन्मतारखेच्या व जातीच्या दाखल्याची (अनुसूचित जाती/जमातीसाठी) छायांकित प्रत, शाळेचे बोनाफाईड सर्टिफिकेट आणि अधिवासाच्या दाखल्याची सत्यप्रत जोडणे आवश्यक आहे.परिपूर्ण भरलेली आवेदनपत्रे 30 सप्टेंबर 2018 पर्यंत आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, 17 डॉ. आंबेडकर मार्ग, लाल देवळाजवळ, पुणे- 411001 यांच्याकडे पाठवावीत.

आवेदनपत्र, माहितीपत्र व 5 वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका संच ड्राफ्ट प्राप्त झाल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद कार्यालयाकडून स्पीड पोस्टोने पाठविण्यात येतील. तसेच विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका संच राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज डेहराडून, उत्तरांचल 248003 यांच्याकडूनही प्राप्त करुन घेता येऊ शकतील. मुदतीनंतर कोणतीही आवेदनपत्रे कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारण्यात येणार नाहीत.

परीक्षेसाठी इंग्रजी, गणित आणि सामान्यज्ञान या तीन विषयांचे लेखी पेपर असतील. परीक्षार्थींना गणिताचा व सामान्यज्ञानाचा पेपर इंग्रजी अथवा हिंदीमध्ये लिहिता येईल. गणित व सामान्यज्ञान विषयांच्या प्रश्नपत्रिका इंग्रजी आणि हिंदी भाषेत उपलब्ध होतील. लेखी परीक्षेत उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मुलाखती 4 एप्रिल 2019 रोजी घेण्यात येतील, असे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त सुखदेव डेरे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा