महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
जिल्ह्यात विविध विभागांनी आत्तापर्यंत ९ लाख ३३ हजार रोपे लावली मंगळवार, ०४ जुलै, २०१७

ठाणे: ४ कोटी वृक्ष लागवडीची मोहीम सुरु झाली असून ७ जुलैपर्यंत ती चालणार आहे. ठाणे जिल्ह्यात ९ लाख ३३ हजार २८७ इतकी रोपे लावण्यात आली आहेत. जिल्ह्याने १६ लाख ४१ हजार रोपे लावण्याची तयारी ठेवली आहे.

वन विभागाने आत्तापर्यंत ६ लाख ९४ हजार ३८४ रोपे लावली असे उपमुख्य वन संरक्षक डॉ. जितेंद्र रामगावकर यांनी सांगितले. सामाजिक वनीकरणने ४२ हजार ९३८ रोपे तर महानगरपालिका व नगर परिषदांनी मिळून ८८ हजार ६६५ रोपे लावली.

महसूल, कृषी विभाग व इतरांनी मिळून ३१ हजार ८४० , उद्योग, पोलीस यांनी मिळून २४५० तर ग्रामपंचायतीनी मिळून ७१ हजार ३७४ इतकी रोपे लावली.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share Print This Result