महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव योजना प्रसिद्धी पुरस्कारासाठी अर्ज आमंत्रित गुरुवार, १७ मे, २०१८
गडचिरोली : महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिम प्रभावी व यशस्वीपणे राबविण्यासाठी पूरक व प्रबोधनात्मक लिखाण करणाऱ्या बातमीदारांना पुरस्कार घोषित करावयाचे असल्याने बातमीदारांकडून अर्ज 15 जुन 2018 पर्यंत आमंत्रित करण्यात येत आहेत. तरी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन जिल्हा माहिती कार्यालय गडचिरोली तर्फे करण्यात आले आहे.

राज्यात महात्मा तंटामुक्त गाव मोहिम 2007 पासून सुरु करण्यात आली आहे. या मोहिमेची व्याप्ती व महत्त्व लक्षात घेता लोकसहभागाची चळवळ होण्याच्या दृष्टीने शासनाने विशेष प्रयत्न केले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून सकारात्मक पत्रकारितेचा विचार प्रसार माध्यमांनी जनसामान्यापर्यंत यशस्वीरित्या पोहचविण्यासाठी वृत्तपत्रांच्या बातमीदारांना पुरस्कार देण्याची योजना शासनाने आखली. त्यानुसार जिल्हास्तरावर प्रथम पुरस्कार 25 हजार, व्दितीय पुरस्कार 15 हजार, तृतीय पुरस्कार 10 हजार. विभागस्तरावर प्रथम पुरस्कार 1 लाख, व्दितीय पुरस्कार 75 हजार, तृतीय पुरस्कार 50 हजार. राज्यस्तरावर प्रथम पुरस्कार 2 लाख 50 हजार, व्दितीय पुरस्कर 1 लाख 50 हजार तर तृतीय पुरस्कार 1 लाख रुपयाचा देण्यात येतो.

2 मे 2017 ते 1 मे 2018 या कालावधीत प्रसिध्द केलेले साहित्य पुरस्कार पात्रतेकरिता मुल्यमापनार्थ ग्राह्य धरण्यात येते. पुरस्कारासाठी या कालावधीत वृत्तपत्रे, नियतकालिके यामधून प्रसिध्द झालेले टीकात्मक लेख, वृत्तांकन, बातम्या, अग्रलेख, फोटो फिचर अशा साहित्याचा विचार करण्यात येतो. पुरस्कारासाठी वृत्तपत्रांचे बातमीदार, स्तंभ लेखक, मुक्त पत्रकार पात्र असतील. मराठी, हिंदी, इंग्रजी भाषेत प्रसिध्द झालेल्या साहित्य पुरस्कारासाठी पात्र राहील. ज्या स्तरावरील पारितोषिकेसाठी अर्ज करावयाचा आहे, त्यास्तरावरील समितीच्या सदस्य सचिवाकडे अर्ज कराता येईल. मात्र कोणत्याही एक पारितोषिकेसाठी अर्ज करता येईल. विहीत मुदतीत वैयक्तिकरित्या केलेले अर्ज विचारात घेण्यात येतील. एका वर्तमानपत्राच्या एका आवृत्तीतील एकापेक्षा जास्त पत्रकार सहभागी होऊ इच्छित असतील तर, त्यांनी केलेल्या अर्जापैकी एकाच पत्रकाराच्या साहित्याची निवड करुन संबंधीत संपादक संबंधित समितीकडे पाठवतील.

वृत्तपत्र बातमीदाराचे साहित्य अनेक वृत्तपत्रातून प्रसिध्द झाले असेल तर त्यासंबंधीचा एकत्रित अर्ज त्या संपादकापैकी कोणतेही एक संपादक संबंधित समितीकडे पाठवतील. जिल्हास्तरीय पुरस्कारासाठी संबंधित जिल्ह्यातून प्रसिध्द होणारे वृत्तपत्रे, नियतकालिके यामधून प्रसिध्द झालेले साहित्य विचारात घेण्यात येईल.

माहिती खात्यामार्फत प्रसिध्द करण्यात आलेल्या अ,ब,क वर्गवारीतील वृत्तपत्रे, नियतकालिके यातून प्रसिध्द झालेल्या साहित्याचाच पारितोषिकासाठी विचार करण्यात येईल. पुरस्कारासाठी गठीत निवड समित्यातील सदस्य याच स्पर्धेत सहभागी होऊ शकणार नाही. प्रत्येक जिल्ह्यातून प्रथम क्रमांक मिळविलेल्या पत्रकारांचे विभागस्तरवरील पारितोषिकासाठी आपोआप नामनिदर्शन होईल. अर्जदारांनी परिशिष्ट ब मध्ये विहीत नमुन्यातील आपला अर्ज तीन प्रतीत जिल्हा, विभाग व राज्यस्तर समित्याकडे येत्या 15 जून 2018 पूर्वी पोहोचेल असा पाठवावा. 15 जून नंतर प्राप्त अर्जांचा विचार केल्या जाणार नाही. गडचिरोली जिल्ह्यातील स्पर्धकांनी जिल्हा माहिती कार्यालय, महाराष्ट्र शासन, कॉम्पलेक्स, बॅरेक क्रमांक 1 गडचिरोली येथे परिपूर्ण प्रवेशिका सादर कराव्यात. अपूर्ण प्रवेशिका स्वीकारल्या जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी, असे जिल्हा माहिती अधिकारी प्रशांत दैठणकर यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share Print This Result