महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
वाशिम जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियानातून 9523 कामे पूर्ण रविवार, ०४ नोव्हेंबर, २०१८
विशेष वृत्त
67 हजार 362 पाणीसाठा निर्माण
1 लक्ष 10 हजार 552 हेक्टर संरक्षित सिंचन क्षमता निर्माण

वाशिम :
महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यासाठी आणि शेतीतील पिकांसाठी संरक्षित सिंचनाची व्यवस्था निर्माण करण्यासोबतच भूजल पातळी वाढविण्यासाठी राज्य शासनाचे महत्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार अभियान जिल्ह्यासाठी देखील उपयुक्त ठरले आहे. मागील चार वर्षाच्या कालावधीत जिल्ह्यातील 469 गावांमध्ये या अभियानांतर्गत विविध यंत्रणेमार्फत 9249 कामे पूर्ण करण्यात आली. यामधून 67 हजार 362 दशलक्ष घनमीटर (टीसीएम) पाणीसाठा निर्माण झाला असून यामधून 1 लक्ष 10 हजार 552 हेक्टर संरक्षित सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे.

जलयुक्त शिवार अभियानाच्या या किमयेमुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये जलसाक्षरता आली असून शेतकरी आता ठिबक आणि तुषार सिंचन पद्धतीचा अवलंब करुन पिकांचे उत्पन्न घेत आहे. या अभियानामुळे शेतकरी रब्बी हंगामात देखील हरबरा, गहू, मका व भाजीपाला वर्गीय पिके घेत आहे. जलयुक्त शिवार अभियानापूर्वी केवळ पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून राहून शेती करणारा शेतकरी आता पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे रब्बी हंगामातील पिके घेण्यासोबतच उन्हाळी पिके घेण्याच्या तयारीत आहे.

सन 2015-16 या वर्षात जिल्ह्यातील 200 गावांची निवड या अभियानाच्या पहिल्या वर्षी करण्यात आली. या गावातील शेत शिवारात 22 हजार 608 हेक्टरवर 5057 कामे पूर्ण करण्यात आली. यामधून 34 हजार 417 दशलक्ष घनमीटर (टीसीएम) पाणीसाठी निर्माण झाला. या पाण्यातून 68 हजार 834 हेक्टर संरक्षित सिंचन क्षमता निर्माण झाली.

सन 2016-17 या वर्षात 149 गावांची निवड करण्यात आली या गावाच्या शेत शिवारात 8343 हेक्टरवर 2069 कामे पूर्ण करण्यात आली. यामधून 22 हजार 786 दशलक्ष घनमीटर (टीसीएम) पाणीसाठा निर्माण झाला या पाण्यातून 33 हजार 178 हेक्टर संरक्षित सिंचन क्षमता निर्माण झाली.

सन 2017-18 या वर्षात 120 गावात 2123 कामे 8796 हेक्टरवर करण्यात आली यामधून 10 हजार 159 दशलक्ष घनमीटर (टीसीएम) पाणीसाठा निर्माण झाला. यामधून 8540 संरक्षित सिंचन क्षमता निर्माण झाली.

सन 2018-19 मध्ये जिल्ह्यातील 252 गावांची निवड करण्यात आली. यामध्ये 3124 कामे प्रस्तावीत करण्यात आली असून त्यापैकी 274 कामे 133 हेक्टरवर पूर्ण करण्यात आली आहे. सन 2015-16 ते 2017-18 या तीन वर्षाच्या कालावधीत 469 गावांमध्ये 9523 कामे पुर्ण करण्यात आली आहे. त्यानुसार 67 हजार 362 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा निर्माण झाला असून यामधून 1 लक्ष 10 हजार 552 हेक्टर संरक्षित सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे.

जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियानातून सलग समतल चर, मातीनाला बांध, गॅबीयन बंधारे, खोल सलग समतल चर, लूज बोल्डर स्ट्रक्चर, माती नालाबांध दुरुस्ती, शेततळे, ढाळीचे बांध, नाला खोलीकरण व सरळीकरण, साखळी सिमेंट बंधारे, सिंमेट बंधारा दुरुस्ती, पाझर तलाव दुरुस्ती, कोल्हापूर पध्दतीचे बंधारे दुरुस्ती, पुनर्भरण चर, रिचार्ज शॉफ्ट, लोकसहभागातून गाळ काढणे, वृक्ष लागवड, रोपवाटिका, भूमिगत बंधारे, ठिबक सिंचन, खोल खंदक आदी कामे करण्यात आली आहे. या अभियानाच्या अंमलबजावणीमुळे शेतकऱ्याची उत्पादन क्षमता वाढली असून उत्पन्न देखील वाढण्यास मदत झाली आहे.

जलयुक्तच्या या कामामुळे भूजल पातळी मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून पूर्वी ऑक्टोबरमध्ये तळ गाठणाऱ्या विहिरी आता मार्चपर्यंत शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी सहाय्यभूत ठरणार आहे. अनेक जलस्त्रोतांना सुध्दा मुबलक प्रमाणात पाणी उपलब्ध झाले आहे. तसेच पाळीव जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत झाली आहे.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा