महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
विधान परिषद/लक्षवेधी मंगळवार, ०२ जुलै, २०१९
आयटीआय मध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराची एसीबीमार्फत चौकशी - कौशल्य विकास मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर

मुंबई :
राज्य शासनाच्या व्यवसाय प्रशिक्षण संचालनालयामध्ये १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या भ्रष्टाचार प्रकरणी समिती गठित करण्यात आली होती. आता या प्रकरणी ही चौकशी एसीबीकडे सोपविण्यात येत आहे. येत्या १५ ऑगस्ट पर्यंत अहवाल प्राप्त करून यात जे दोषी आढळतील, त्यांच्यावर कठोर कार्यवाही करण्यात येईल, असे कौशल्य विकास मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांनी लक्षवेधी सूचनेचा उत्तरात दिली.

आवश्यकता नसतानाही बऱ्याच आयटीआयमध्ये ५० कोटीचे टूल्स खरेदी तसेच अन्य बाबीतही भ्रष्टाचार झाला असल्याबाबत सदस्य ना.गो.गाणार, प्रा.अनिल सोले यांनी प्रश्न विचारला, त्यास श्री. पाटील यांनी उत्तर दिले.

0 0 0 
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा