महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
जिल्ह्यातील ३ लाख ५८ हजार ९१ जणांचे स्थलांतर - जिल्हाधिकारी दौलत देसाई बुधवार, १४ ऑगस्ट, २०१९कोल्हापूर :
जिल्ह्यातील पूरपरिस्थितीच्या काळात आतापर्यंत 321 गावांमधून 90 हजार 368 कुटुंबातील 3 लाख 58 हजार 91 व्यक्तींचे सुरक्षितस्थळी स्थलांतर करण्यात आले असल्याचे जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी सांगितले.

जिल्ह्यातील 321 गावांमधून 90 हजार 368 कुटुंबातील सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरीत केलेल्या 3 लाख 58 हजार 91 व्यक्तींची तालुकानिहाय
माहिती पुढीलप्रमाणे आहे. शिरोळ – 42 गावातील 49 हजार 732 कुटुंबातील 1 लाख 84 हजार 4 सदस्य, कागल - 35 गावातील 1 हजार 848 कुटुंबातील 8 हजार 192 सदस्य, राधानगरी – 21 गावातील 746 कुटुंबातील 3 हजार 615 सदस्य, गडहिंग्लज – 15 गावातील 936 कुटुंबातील 4 हजार 3 सदस्य, आजरा–24 गावातील 97 कुटुंबातील 374 सदस्य, भुदरगड – 19 गावातील 234 कुटुंबातील 972 सदस्य, शाहुवाडी – 24 गावातील 427 कुटुंबातील 1 हजार 962 सदस्य, पन्हाळा – 44 गावातील 879 कुटुंबातील 4 हजार 188 सदस्य, हातकणंगले – 23 गावातील 21 हजार 329 कुटुंबातील 93 हजार 608 सदस्य, करवीर – 55 गावातील 8 हजार 227 कुटुंबातील 33 हजार 315 सदस्य, गगनबावडा – 2 गावातील 50 कुटुंबातील 241 सदस्य, चंदगड – 16  गावातील 222 कुटुंबातील 1 हजार 284 सदस्य तर महापालिकेच्या माध्यमातून 5  हजार 641 कुटुंबातील 22 हजार 333 जणांचे सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करण्यात आले आहे.

'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा