महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
औरंगाबाद-लातूर विभागातील वर्ग-ड च्या पदासाठी तोंडी मुलाखत घेण्यात येणाऱ्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध शनिवार, ०२ डिसेंबर, २०१७
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा