महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
२१० संक्रमण शिबिरात ७३ हजारावर लोकांची सोय - जिल्हाधिकारी दौलत देसाई मंगळवार, १३ ऑगस्ट, २०१९

कोल्हापूर : पूरग्रस्तांसाठी जिल्ह्यात 210 संक्रमण शिबिरे सुरु करून त्यामध्ये 73 हजार 489 लोकांची सोय करण्यात आली आहे. यामध्ये एकट्या शिरोळ तालुक्यातील 93 संक्रमण शिबिरामध्ये 40 हजारावर लोकांची सोय करण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी दिली.

जिल्ह्यातील 210 संक्रमण शिबिरातील 73 हजार 489 लोकांची तालुकानिहाय माहिती अशी- शिरोळ तालुक्यातील 93 संक्रमण शिबिरामध्ये 40 हजार 40 लोकांची सोय करण्यात आली आहे. करवीर ग्रामीणमध्ये 8 संक्रमण शिबिरामध्ये 786 लोकांची सोय करण्यात आली आहे. कोल्हापूर शहर विभागात 28 संक्रमण शिबिरामध्ये 5 हजार 870 लोकांची सोय करण्यात आली आहे. हातकणंगले तालुक्यातील 31 संक्रमण शिबिरामध्ये 8 हजार 813 लोकांची सोय करण्यात आली आहे. इचलकरंजी शहरामध्ये 48 संक्रमण शिबिरामध्ये 17 हजार 575 लोकांची सोय करण्यात आली आहे आणि चंदगड तालुक्यातील 2 संक्रमण शिबिरामध्ये 405 लोकांची सोय करण्यात आली आहे. या संक्रमण शिबिरातील लोकांना जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्याबरोबरच पाणी, आरोग्य अशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यास प्रशासनाने प्राधान्य दिले असल्याचेही जिल्हाधिकारी श्री.देसाई यांनी सांगितले.

'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा