महान्यूज नोकरी शोधा ?
संधी रोजगाराची खात्री नोकरीची गुरुवार, ३० जुलै, २०१५
उज्ज्वल भवितव्यासाठी भरारी घेताना पंखांत बळ हवे प्रयत्नांचे. या प्रयत्नांना दिशा मिळेल आता एका क्लिकवर. आतापर्यंत साडेपाच लाखाहून अधिक संधींची माहिती देणार्‍या नोकरी शोधामध्ये आज पहा हजाराहून अधिक संधी!

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय येथे प्रतिवेदक (कनिष्ठ) गट-अ पदाच्या 6 जागा
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय येथे प्रतिवेदक (इंग्रजी) (कनिष्ठ) गट-अ (3 जागा), प्रतिवेदक (हिंदी) (कनिष्ठ) गट-अ (3 जागा), या पदासाठी विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 21 ऑगस्ट 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात लोकमत 24 जुलै 2015 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.mls.org.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

आयकर अपेलण्ट न्यायासनमध्ये खाजगी सचिव पदाच्या 74 जागा
आयकर अपेलण्ट न्यायासनमध्ये वरिष्ठ खाजगी सचिव (50 जागा), खाजगी सचिव (24 जागा) या पदासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 9 ऑगस्ट 2015 आहे. अधिक माहिती www.itat.nic.in या संकेतस्थळावर उपल्बध आहे.

माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई येथे विविध पदाच्या 330 जागा
माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई येथे विविध पदाच्या 330 जागासाठी पात्र उमेदवारांकडून विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 20 ऑगस्ट 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात लोकमत 29 जुलै 2015 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.mazagondock.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय येथे प्रतिवेदक (कनिष्ठ) गट-अ पदाच्या 16 जागा
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय येथे प्रतिवेदक (कनिष्ठ) गट-अ (16 जागा) या पदासाठी विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 14 ऑगस्ट 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात लोकमत 24 जुलै 2015 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.mls.org.in या संकेतस्थळावर उपल्बध आहे.

ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विधी अधिकारी/विधी सहाय्यक पदाच्या 8 जागा
ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विधी विभागातील विधी अधिकारी (1 जागा), विधी सहाय्यक (7 जागा) या पदासाठी पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याचा कालावधी 30 जुलै ते 8 ऑगस्ट 2015 असा आहे. यासंबंधीची जाहिरात महाराष्ट्र टाइम्स 22 जुलै 2015 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.thanecity.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने उपसंचालक, बाष्पके गट-अ पदाच्या 8 जागा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग यांच्या नियंत्रणाखालील बाष्पके संचालनालयाच्या आस्थपनेवरील उपसंचालक गट-अ (8 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 4 ऑगस्ट 2015 आहे. अधिक माहिती या www.mpsc.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने संचालक, महाराष्ट्र रेशीम सेवा गट-अ पदाची 1 जागा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभाग यांच्या नियंत्रणाखालील रेशीम संचालनालयाच्या आस्थपनेवरील संचालक गट-अ (1 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 4 ऑगस्ट 2015 आहे. अधिक माहिती या www.mpsc.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने संचालक/उपसंचालक (मानसशास्त्र) सामान्य राज्य सेवा गट-अ पदाच्या 2 जागा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने गृह विभागतील सहाय्यक संचालक (1 जागा), उपसंचालक(1 जागा) (मानसशास्त्र) न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, सामान्य राज्य सेवा गट-अ या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 4 ऑगस्ट 2015 आहे. अधिक माहिती या www.mpsc.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने सहाय्यक संचालक/उपसंचालक (सायबर) सामान्य राज्य सेवा गट-अ पदाच्या 2 जागा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने गृह विभागतील सहाय्यक संचालक (1 जागा), उपसंचालक (1 जागा) (सायबर गुन्हे, ध्वनी व ध्वनीफीत विश्‍लेषण) न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, सामान्य राज्य सेवा गट-अ (1 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 4 ऑगस्ट 2015 आहे. अधिक माहिती या www.mpsc.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने प्राचार्य, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ पदाच्या 13 जागा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने प्राचार्य (13 जागा) महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट - अ या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 4 ऑगस्ट 2015 आहे. अधिक माहिती या www.mpsc.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने प्राचार्य, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ पदाच्या 2 जागा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने प्राचार्य (2 जागा) (हॉटेल मॅनेजमेंट व कॅटरिंग टेक्नॉलॉजी ) महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट - अ या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 4 ऑगस्ट 2015 आहे. अधिक माहिती या www.mpsc.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मुंबई येथे विविध पदाच्या 8 जागा
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मुंबई येथे ज्युनिअर सुपरवायझर (सुरक्षा) (3 जागा), हवालदार (सुरक्षा) (5 जागा) या पदासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 2 ऑगस्ट 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात महाराष्ट्र टाइम्स 16 जुलै 2015 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.bel-india.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

कर्मचारी निवड आयोग यांच्यावतीने कनिष्ठ अभियंता पदाच्या 1000 जागा
कर्मचारी निवड आयोग यांच्यावतीने कनिष्ठ अभियंता (1000 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 10 ऑगस्ट 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 11-17 जुलै 2015 च्या अंकात आली आहे. अधिक माहिती ssconline.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड येथे विविध पदाच्या 16 जागा
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड येथे विधी अधिकारी (1 जागा), अधीक्षक (लेखा) (1 जागा), लेखापाल (1 जागा), संगणक चालक (4 जागा), कनिष्ठ लिपीक (4 जागा), ग्रंथपाल ( 3 जागा), नळ कारागीर (1 जागा), खानसामा (1 जागा) या पदासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. यासंबंधीची जाहिरात महाराष्ट्र टाइम्स 14 जुलै 2015 च्या अंकात आली आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 10 ऑगस्ट 2015 आहे. अधिक माहिती www.srtmun.ac.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

आयबीपीएस यांच्यावतीने विविध पदे
इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (आयबीपीएस) यांच्यावतीने प्रोबेशनरी ऑफिसर/मॅनेजमेंट या पदाच्या सामायिक भरती प्रक्रियेकरिता ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याचा कालावधी 10 जुलै ते 1 ऑगस्ट 2015 असा आहे. यासंबंधीची जाहिरात लोकसत्ता 9 जुलै 2015 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.ibps.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मुंबई येथे वरिष्ठ अभियंता/उप अभियंता पदाच्या 16 जागा
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मुंबई येथे वरिष्ठ अभियंता (कंपोजिट/थर्मल/स्ट्रक्चरल) (3 जागा), उप अभियंता (इलेक्ट्रीकल/इलेक्ट्रॉनिक्स/केमिकल/पोलिमर) (6 जागा), उप अभियंता (मेकॅनिकल) (7 जागा) या पदासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात महाराष्ट्र टाइम्स 9 जुलै 2015 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती http://www.bel.india.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने लिपीक-टंकलेखक (मराठी व इंग्रजी) पदाच्या 1435 जागा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने राज्य शासनाच्या मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग व बृहन्मुंबईतील विविध कार्यालयातील लिपीक-टंकलेखक (मराठी व इंग्रजी) गट-क (1435 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 28 जुलै 2015 होती ती आता 14 ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. अधिक माहिती या www.mpsc.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

परिवार कल्याण प्रशिक्षण तथा अनुसंधान केंद्र, मुंबई येथे विविध पदाच्या 5 जागा
परिवार कल्याण प्रशिक्षण तथा अनुसंधान केंद्र, मुंबई येथे समाज कार्स अनुदेशक (1 जागा), पब्लिक हेल्थ नर्स (1 जागा), सांख्यिकी सहायक (1 जागा), कनिष्ठ कलाकार (1 जागा), प्रयोग शाळा तंत्रज्ञ (1 जागा) या पदासाठी पात्र उमेदवारांकडून विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम तारीख जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून 30 दिवसानंतरची असेल. यासंबंधीची महाराष्ट्र टाइम्स 3 जुलै 2015 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.fwtrc.gov.in/htmldocs/recruitment.htm या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट मध्ये चीफ लॉ ऑफिसर पदाची 1 जागा
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट मध्ये चीफ लॉ ऑफिसर (1 जागा) या पदासाठी पात्र उमेदवारांकडून विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात लोकसत्ता 2 जुलै 2015 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.mumbaiport.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

भारतीय नौकानयन महामंडळ, मुंबई येथे एससीआय ग्रॅज्युएट मरिन इंजिनीअर्स पदाची 1 जागा
भारतीय नौकानयन महामंडळ मर्यादित, मुंबई येथे एससीआय ग्रॅज्युएट मरिन इंजिनीअर्स (1 जागा) या पदासाठी पात्र उमेदवारांकडून विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात लोकसत्ता 2 जुलै 2015 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती http://www.shipindia.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाशिम येथे विविध पदाच्या 24 जागा
जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाशिम यांच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ लिपीक (6 जागा), तलाठी (18 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख १३ ऑगस्ट 2015 आहे. अधिक माहिती http://washim.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.


‘नोकरी शोधा’ या सदरात देण्यात येणारी रिक्त पदांची माहिती संबंधित विभागाने वृत्तपत्रात अथवा त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केल्याप्रमाणे असते. उमेदवारांच्या सोयीसाठी ‘महान्यूज’ मध्ये ती संकलित केली आहे. सविस्तर माहितीसाठी उमेदवारांनी मूळ जाहिरात पाहावी.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा