महान्यूज नोकरी शोधा ?
संधी रोजगाराची खात्री नोकरीची शुक्रवार, २३ जानेवारी, २०१५
उज्ज्वल भवितव्यासाठी भरारी घेताना पंखांत बळ हवे प्रयत्नांचे. या प्रयत्नांना दिशा मिळेल आता एका क्लिकवर. आतापर्यंत साडेपाच लाखाहून अधिक संधींची माहिती देणार्‍या नोकरी शोधामध्ये आज पहा हजाराहून अधिक संधी!


कॅनरा बँक मुंबई विभागात शिपाई/सफाईवाला पदाच्या 48 जागा
कॅनरा बँक मुंबई विभागातील शाखा व कार्यालयात शिपाई/सफाईवाला (48 जागा) या पदाकरिता अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 7 फेब्रुवारी 2015 आहे. अधिक माहिती www.canarabank.comhttps://www.maharojgar.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, नाशिक येथे विविध पदाच्या 28 जागा
सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, नाशिक येथे डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (1 जागा), लघुटंकलेखक (1 जागा), तांत्रिक प्रयोगशाळा सहाय्यक (10 जागा), प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (1 जागा), वीज तंत्री (1 जागा), लिपिक टंकलेखक (4 जागा), शिपाई/ग्रंथालय शिपाई (9 जागा), प्रयोगशाळा परिचर (1 जागा) या पदांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 28 जानेवारी 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात सकाळ 22 जानेवारी 2015 च्या अंकात आली आहे. अधिक माहिती http://oasis.mkcl.org/jdte2015 या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकाअंतर्गत प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदाच्या 49 जागा
बृहन्मुंबई महानगरपालिकाअंतर्गत सार्वजनिक आरोग्य खाते व प्रमुख वैद्यकीय अधीक्षक व खाते प्रमुख (माध्यमिक आरोग्य सेवा) यांच्या आस्थापनेवरील प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (49 जागा) या पदासाठी थेट मुलाखत दिनांक 5 फेब्रुवारी 2015 रोजी आयोजित करण्यात येत आहे. यासंबंधीची जाहिरात लोकमत 22 जानेवारी 2015 च्या अंकात आली आहे.

इंटो-तिबेट बॉर्डर पोलीस फोर्स मध्ये कॉन्सटेबल (वाहनचालक) पदाच्या 472 जागा
इंटो-तिबेट बॉर्डर पोलीस फोर्स मध्ये कॉन्सटेबल (वाहनचालक) (472) या पदासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. यासंबंधीची जाहिरात सकाळ 21 जानेवारी 2015 च्या अंकात आली आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 16 फेब्रुवारी 2015 आहे. अधिक माहिती www.itbppolice.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, मुख्य कार्यालय, औरंगाबाद येथे विविध पदाच्या 242 जागा
महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, मुख्य कार्यालय, औरंगाबाद तर्फे व्यवस्थापक (अधिकारी स्केल-2) (15 जागा), सहाय्यक व्यवस्थापक (अधिकारी स्केल-2) (111 जागा), कार्यालयीन सहायक (बहुउद्देशीय) (116 जागा) या पदांसाठी आय. बी. पी. एस.ने घेतलेल्या संयुक्त लेखी परीक्षेत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. यासंबंधीची जाहिरात लोकमत 21 जानेवारी 2015 च्या अंकात आली आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 04 फेब्रुवारी 2015 आहे. अधिक माहिती www.mahagramin.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

परभणी जिल्ह्यासाठी कोतवाल पदाच्या 96 जागा
परभणी जिल्ह्यात कोतवाल पदासाठीच्या 96 जागासाठी विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत. तालुकानिहाय जागा पुढीलप्रमाणे : गंगाखेड (7 जागा), पूर्णा (13 जागा), पालम (8 जागा), सेलू (5 जागा), जिंतूर (26 जागा), पाथरी (9 जागा), परभणी (28 जागा). अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 27 जानेवारी 2015 आहे. अधिक माहिती http://parbhani.nic.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत समुदाय संघटक पदाच्या 6 जागा
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रासाठी केंद्र शासन पुरस्कृत राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानांतर्गत व महानगरपालिकेच्या जेंडर बजेटअंतर्गत महिला व बाल कल्याण योजनांची अंमलबजवणीसाठी मानधन तत्वावर समुदाय संघटक (6 जागा) या पदासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहे. यासंबंधीची जाहिरात सामना 21 जानेवारी 2015 च्या अंकात आली आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 29 जानेवारी 2015 आहे.


राष्ट्रीय विषाणूविज्ञान संस्था, पुणे येथे विविध पदाच्या 32 जागा
राष्ट्रीय विषाणूविज्ञान संस्था, पुणे येथे विविध पदाच्या 32 जागांकरिता ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 17-23 जानेवारी 2015 च्या अंकात आली आहे. अधिक माहिती www.icmr.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 9 फेब्रुवारी 2015 आहे.

मॉडेल हॉस्पिटल, मुंबई येथे विविध पदाच्या 28 जागांसाठी थेट मुलाखती
ईएसआयसी मॉडेल हॉस्पिटल कम ओपीडी, मुंबई येथे अर्ध वेळ सुपर विशेषज्ञ/ पुर्ण वेळ सुपर विशेषज्ञ/वरिष्ठ व कनिष्ठ निवासी पदाच्या 28 जागांसाठी दिनांक 29 जानेवारी 2015 रोजी थेट मुलाखती घेण्यात येत आहे. यासंबंधीची जाहिरात लोकमत 19 जानेवारी 2015 च्या अंकात आली आहे. अधिक माहिती www.esic.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा ठाणे, येथे राज्य समन्वयक पदाच्या 2 जागा
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा ठाणे, इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने राज्य समन्वयक (MIS) (2 जागा) या पदासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहे. यासंबंधीची जाहिरात लोकमत 19 जानेवारी 2015 च्या अंकात आली आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 28 जानेवारी 2015 आहे.

जिल्हा रुग्णालय, अलिबाग येथे नेत्रशल्यचिकित्सक पदाची 1 जागा
राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा रुग्णालय, अलिबाग येथे नेत्रशल्यचिकित्सक (1 जागा) या पदासाठी दिनांक 29 जानेवारी 2015 रोजी थेट मुलाखती घेण्यात येत आहे. यासंबंधीची जाहिरात लोकमत 18 जानेवारी 2015 च्या अंकात आली आहे.

महानगरपालिका ठाणे अंर्तगत प्लेन हाऊस मन/रजिस्ट्रार (44 जागा)
महानगरपालिका ठाणे अंर्तगत राजीव गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय व छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय, कळवा येथे विविध विभागामध्ये प्लेन हाऊस मन (2 जागा), रजिस्ट्रार (42 जागा) या पदांसाठी विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येते आहेत. यासंबंधीची जाहिरात महाराष्ट्र टाइम्स 19 जानेवारी 2015 च्या अंकात आली आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 23 जानेवारी 2015 आहे. अधिक माहिती www.thanecity.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

एमएसपीएचसी मुंबई येथे माहिती तंत्रज्ञान सल्लागार पदासाठी थेट मुलाखत
महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिमार्ण व कल्याण महामंडळ, मुंबई येथे माहिती तंत्रज्ञान सल्लागार या पदासाठी दि 23 जानेवारी 2015 रोजी थेट मुलाखत घेण्यात येत आहे. यासंबंधीची जाहिरात महाराष्ट्र टाइम्स 18 जानेवारी 2015 च्या अंकात आली आहे. अधिक माहिती www.msphc.org या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

बीड जिल्ह्यासाठी कोतवाल पदाच्या 179 जागा
बीड जिल्ह्यात कोतवाल पदासाठीच्या 179 जागासाठी विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत. तालुकानिहाय जागा पुढीलप्रमाणे : धारूर (6 जागा), माजलगाव (27 जागा), शिरूर (14 जागा), आष्टी (34 जागा), परळी (14 जागा), वडवणी (12 जागा), केज (33 जागा), पाटोदा (3 जागा), बीड (36 जागा). अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 25 जानेवारी 2015 आहे. अधिक माहिती http://beed.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

जालना जिल्ह्यासाठी कोतवाल पदाच्या 73 जागा
बीड जिल्ह्यात कोतवाल पदासाठीच्या 73 जागासाठी विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत. तालुकानिहाय जागा पुढीलप्रमाणे : जालना (29 जागा), बदनापूर (15 जागा), भोकरदन (29 जागा). अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 28 जानेवारी 2015 आहे. अधिक माहिती http://jalna.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत भंडारा येथे विविध पदाच्या 46 जागा
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत भंडारा येथे लेखापाल कम डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर (1 जागा), तालुका लेखापाल (1 जागा), आरोग्य सहाय्यीका (एल.एच.व्ही.) (13 जागा), आरोग्य अधिपरिचारिका (2 जागा ), प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (9 जागा), वैद्यकीय अधिकारी (1 जागा), सांख्यिक अन्वेषक (1जागा), आरोग्य अधिपरिचारिका (एस.एन.सी.यु.) (3 जागा ), सिस्टर इनचार्ज (एस.एन.सी.यु.) (1 जागा ), भुलतंज्ञ (3जागा), स्त्रीरोग तंज्ज्ञ (1 जागा), ऑडोयोमेट्रीशियन (1 जागा), अधिपरिचारिका (स्टाफ नर्स) (2 जागा ), वैद्यकीस अधिकारी (2 जागा), योगा व नॅचरोपॅथी तज्ञ (1 जागा), गट प्रवर्तक (महिला) (4 जागा), सहायक (1 जागा) या पदांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 28 जानेवारी 2015 आहे. अधिक माहिती www.bhandara.nic.in  या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

बँक ऑफ बडोदा बृहन्मुंबई विभाग, मुंबई येथे शिपाई/सफाईवाला पदाच्या 86 जागा
बँक ऑफ बडोदा बृहन्मुंबई विभाग, मुंबई येथील शाखा व कार्यालयात शिपाई/सफाईवाला (86 जागा) या पदाकरिता अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 2 फेब्रुवारी 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात लोकसत्ता 17 जानेवारी 2015 च्या अंकात आली आहे. अधिक माहिती www.bankofbaroda.com/recruitment_new_1.asp या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

केंद्रीय लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) मार्फत 33 जागा
केंद्रीय लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने सहयोगी प्राध्यापक (संगणक) (4 जागा), सहाय्यक प्राध्यापक (रसायन शास्त्र) (2 जागा), सहाय्यक प्राध्यापक (प्रसुतिशास्त्र आणि स्त्रीरोग तज्ञ) (21 जागा), सहाय्यक प्राध्यापक (प्लास्टिक सर्जरी ) (6 जागा), संचालक (संस्था) या पदांकरिता पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 10-16 जानेवारी 2015 च्या अंकात आली आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 29 जानेवारी 2015 आहे. अधिक माहिती http://www.upsconline.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

मध्ये रेल्वे नागपूर येथे खेळाडू कोट्यांतर्गत 4 जागा
मध्ये रेल्वे नागपूर येथे खेळाडू कोट्यांतर्गत बॅटमिंटन (1 जागा), ऍथलॅटिक (2 जागा), स्विमिंग (1 जागा) या पदांकरिता अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 16 फेब्रुवारी 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात लोकसत्ता 16 जानेवारी 2015 च्या अंकात तसेच एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 16-23 जानेवारी 2015 च्या अंकात आली आहे. अधिक माहिती www.cr.indianrailways.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या विद्युत पुरवठा व परिवहन विभागात विविध पदाच्या 10 जागा
बृहन्मुंबई महानगरपालिकांतर्गत विद्युत पुरवठा व परिवहन (बेस्ट उपक्रम) विभागात पर्यवेक्षक-नि-मिश्रक (5 जागा), मिश्रक-नि-लिपिक (5 जागा ) या पदासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. यासंबंधीची जाहिरात लोकमत 16 जानेवारी 2015 च्या अंकात आली आहे. अधिक माहिती www.bestundertaking.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

शासकीय मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालयांतर्गत विविध पदाच्या 202 जागा
शासकीय मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय यांच्या अधिपत्याखालील व्यवस्थापक, शासकीय मध्यवर्ती कार्यालय मुंबई मध्ये परिचर प्रतिरूप (27 जागा), बांधणी सहाय्यकारी (46 जागा), मुळ प्रत वाचक (12 जागा), सहा.यांत्रिक (1 जागा) व्यवस्थापक, शासकीय फोटोझिंक मुद्रणालय व ग्रंथागार कार्यालय पुणे मध्ये अनुरेखक (3 जागा), परिचर प्रतिरूप (24 जागा), बांधणी सहाय्यकारी (30 जागा), अस्तरणीकार (12 जागा) व्यवस्थापक, येरवडा कारागृह मुद्रणालय पुणे येथे लिपिक टंकलेखक (1 जागा), प्रक्रिया सहाय्यक (1 जागा), परिचर प्रतिरूप (4 जागा), बांधणी सहाय्यकारी (1 जागा) व्यवस्थापक, शासकीय मुद्रणालय व ग्रंथगार, नागपूर येथे लिपिक टंकलेखक (3 जागा), सामग्री परिचर (1 जागा), बांधणी सहाय्यकारी (10 जागा), कनिष्ठ सुतार (1 जागा), वरिष्ठ लिपिक (3 जागा), मुळ प्रत वाचक (10 जागा), परिचर प्रतिरूप (12 जागा) व्यवस्थापक, शासकीय मुद्रणालय वाई येथे कनिष्ठ सुतार (1 जागा) व्यवस्थापक, शासकीय मुद्रणालय औरंगाबाद येथे लिपिक टंकलेखक (1 जागा) सहायक संचालक, शासकीय लेखनसामग्री भांडार, नागपूर येथे लिपिक टंकलेखक (2 जागा) व्यवस्थापक, शासकीय मुद्रणालय व लेखनसामग्री भांडार, कोल्हापूर येथे बांधणी सहाय्यकारी (4 जागा) या पदांसाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 9 फेब्रुवारी 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात सामना 15 जानेवारी 2015 च्या अंकात आली आहे. अधिक माहिती https://maharecruitment.mahaonline.gov.in/MR/MaharecruitmentMainPage.aspx  या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

सेंट्रल वेअरहाऊसिंग कॉपोरेशनमध्ये विविध पदाच्या 29 जागा
सेंट्रल वेअरहाऊसिंग कॉपोरेशन या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी मध्ये महाव्यवस्थापक (सामान्य) (2 जागा), महाव्यवस्थापक (एफ आणि ए) (1 जागा), उप महाव्यवस्थापक (सामान्य) (2 जागा),सहा. महाव्यवस्थापक (सामान्य) (3 जागा), सहा.महाव्यवस्थापक (लेखा) (3 जागा), सहा.महाव्यवस्थापक (तांत्रिक) (3 जागा), व्यवस्थापक (सामान्य) (10 जागा), व्यवस्थापक (लेखा) (5 जागा) या पदासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. यासंबंधीची जाहिरात महाराष्ट्र टाइम्स 15 जानेवारी 2015 च्या अंकात आली आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 14 फेब्रुवारी 2015 आहे. अधिक माहिती www.cewacor.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, मुंबई येथे वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी 1 जागा
भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, मुंबई येथे वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (1 जागा) या पदांसाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 2 फेब्रुवारी 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात महाराष्ट्र टाइम्स 15 जानेवारी 2015 च्या अंकात आली आहे. अधिक माहिती http://www.iitb.ac.in/en/careers-and-jobs-iit-bombay या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, अमरावती येथे विविध पदाच्या 27 जागा
सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, अमरावती येथे वरिष्ठ लिपिक (7 जागा), लघुटंकलेखक (1 जागा), प्रयोगशाळा सहाय्यक (तांत्रिक) (8 जागा), प्रयोगशाळा सहाय्यक (2 जागा), यंत्र परिचर (1 जागा), शिपाई/ग्रंथालय शिपाई (2 जागा), हमाल (6 जागा) या पदांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 4 फेब्रुवारी 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात लोकमत 15 जानेवारी 2015 च्या अंकात आली आहे. अधिक माहिती www.jdroamt.org या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई येथे विधी अधिकारी पदाच्या 51 जागा
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विधी अधिकारी गट - अ (03 जागा), विधी अधिकारी (48 जागा) करार पद्धतीने भरण्यात येणार आहेत. याकरिता अर्ज मागविण्यात येत आहेत. यासंबंधीची जाहिरात लोकमत 10 जानेवारी 2015 च्या अंकात आली आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 जानेवारी 2015 आहे. अधिक माहिती www.mumbaipolice.org या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण येथे वाहन चालकाच्या 3 जागा
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण येथे करार पद्धतीने वाहन चालक (3 जागा) या पदाकरिता अर्ज मागविण्यात येत आहेत. यासंबंधीची जाहिरात लोकमत 10 जानेवारी 2015 च्या अंकात आली आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून 15 दिवस आहे. अधिक माहिती www.mmrda.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत विविध पदाच्या 74 जागा
उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM) ग्रामविकास विभागाअंतर्गत ठाणे, रत्नागिरी, सोलापूर, उस्मानाबाद, जालाना, नंदुरबार, यवतमाळ, वर्धा, गोंदिया व गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये जिल्हा व तालुका अभियान कक्षामध्ये करार पद्धतीने कार्यलयीन अधीक्षक तथा जिल्हा व्यवस्थापक-संपादणूक (1 जागा), जिल्हा व्यवस्थापक (03 जागा), जिल्हा व्यवस्थापक-क्षमता बांधणी (07 जागा), जिल्हा व्यवस्थापक-उपजिविका-कृषी (01 जागा), तालुका व्यवस्थापक (24 जागा), तालुका व्यवस्थापक-आथिक समावेशक (04 जागा), तालुका व्यवस्था-उपजिविका (09 जागा), कल्सटर कॉर्डीनेटर (25 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. यासंबंधीची जाहिरात लोकमत, सकाळ, लोकसत्ता 13 जानेवारी 2015 च्या अंकात आली आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 28 जानेवारी 2015 आहे. अधिक माहिती www.jobs.msrlm.org या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका मध्ये क्रीडा मार्गदर्शकाच्या 2 जागासाठी थेट मुलाखत
भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका मध्ये क्रीडा मार्गदर्शक (1 जागा), सहायक क्रीडा मार्गदर्शक (1 जागा) या पदासाठी दिनांक 30 जानेवारी 2015 रोजी थेट मुलाखतीस उपस्थित रहावे. यासंबंधीची जाहिरात लोकमत 15 जानेवारी 2015 च्या अंकात आली आहे.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या विद्युत पुरवठा व परिवहन विभागात विधी सल्लागाराच्या 3 जागा
बृहन्मुंबई महानगरपालिकांतर्गत विद्युत पुरवठा व परिवहन (बेस्ट उपक्रम) विभागात उप विधी सल्लागार (1 जागा), सहायक विधी सल्लागार (2 जागा ) या पदासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. यासंबंधीची जाहिरात सकाळ 09 जानेवारी 2015 च्या अंकात आली आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून 30 दिवस आहे. अधिक माहिती www.bestundertaking.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

कोकण रेल्वे कॉपोरेशनमध्ये स्टेशन मास्तर पदाच्या 45 जागा
कोकण रेल्वे कॉपोरेशनमध्ये पात्र असलेल्या भूमिहिन उमेदवारांकडून सहायक स्टेशन मास्तर (45 जागा ) या पदासाठी विहित नमुन्यात अर्ज मगविण्यात येत आहे. यासंबंधीची जाहिरात सकाळ 08 जानेवारी 2015 च्या अंकात आली आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 05 फेब्रुवारी 2015 आहे. अधिक माहिती www.konkanrailway.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथे 12 जागा
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथे सहाय्यक प्राध्यापक ( 12 जागा ) यापदासाठी विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहे. यासंबंधीची जाहिरात महाराष्ट्र टाइम्स 08 जानेवारी 2015 च्या अंकात आली आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 05 फेब्रुवारी 2015 आहे. अधिक माहिती www.mkv2.mah.nic या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागात संचालक पदाच्या 118 जागा
भारत सरकारच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागात संचालक (118 जागा) या पदासाठी विहित नमुन्यात अर्ज मगविण्यात येत आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 3-9 जानेवारी 2015 च्या अंकात आली आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 21 फेब्रुवारी 2015 आहे.

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिडेट, नागपूर येथे 465 जागा
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिडेट, (भारत सरकारचा एक उपक्रम) नागपूर येथे माईनिंग /शॉर्ट फायरर, टी ॲण्ड एस (438 जागा), सर्व्हेअर (माईनिंग) टी ॲण्ड एस (27 जागा) या पदासाठी विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 05 फेब्रुवारी 2015 आहे. अधिक माहिती www.westerncoal.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणात विविध पदाच्या 450 जागा
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणात कार्यकारी अधिकारी (450 जागा) पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 10 फेब्रुवारी 2015 आहे. अधिक माहिती www.aai.aero या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

राष्ट्रीय विमा कंपनीत सहाय्यक पदाच्या 1000 जागा
राष्ट्रीय विमा कंपनीच्या आस्थापनेवर सहाय्यक (1000 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 3-9 जानेवारी 2015 च्या अंकात आली आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 जानेवारी 2015 आहे. अधिक माहिती http://www.nationalinsuranceindia.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

नवीन महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली येथे मल्टी टास्क एक्झिक्युटिव्ह पदाच्या 3 जागा
नवीन महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली येथे वार्षिक करार पद्धतीने मल्टी टास्क एक्झिक्युटिव्ह (3 जागा) या पदासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 04 फेब्रुवारी 2015 आहे. अधिक माहिती www.maharashtrasadan.org या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

कोकण रेल्वे कॉपोरेशनमध्ये कनिष्ठ अभियंता पदाच्या 6 जागा
कोकण रेल्वे कॉपोरेशनमध्ये कनिष्ठ अभियंता (6 जागा ) या पदासाठी अर्ज मगविण्यात येत आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 28 जानेवारी 2015 आहे. अधिक माहिती www.kokanrailway.co.inhttps://www.maharojgar.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महिला व बाल विकास विभागांतर्गत द चिल्ड्रेन्‍स एड् सोसायटी, मुंबई येथे विविध पदाच्या 79 जागा
महिला व बाल विकास विभागांतर्गत द चिल्ड्रेन्‍स एड् सोसायटी, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील उप मुख्य अधिकारी (1 जागा), अधीक्षक (निवासी) (3 जागा), अधीक्षक लेखा व परीक्षा (1 जागा), वैद्यकीय अधिकारी (2 जागा), बालमानस शास्त्र (1 जागा), परिविक्षा अधिकारी (5 जागा), परिचारिका ( 5 जागा), अक्युपेशनल थेरपिस्ट (2 जागा), मिळकत व्यवस्थापक (1 जागा), देणगी व्यवस्थापक (1 जागा), चित्रकला शिक्षक (1 जागा), लघुलेखनीक सचिव (1 जागा), समुपदेक्षक (1 जागा), कार्यशाळा पर्यवेक्षक (1 जागा), मिश्रक (1 जागा), मिळकत व्यवस्थापक (1 जागा), खरेदी सहाय्यक (1 जागा), शिक्षक (4 जागा), हस्तकला शिक्षक (शिवणकाम) (3 जागा), निदेक्षक (शिवणकाम) (4 जागा), लिपीक टंकलेखक (10 जागा), वाहन चालक (1 जागा), स्वंयपाकी (1 जागा), रक्षक (26 जागा), कार्यालयीन शिपाई (1 जागा), सफाईगार (1 जागा) या पदांसाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहे. यासंबंधीची जाहिरात लोकमत 04 जानेवारी 2015 च्या अंकात आली आहे. अधिक माहिती http://oasis.mkcl.org/cas2014 या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे विविध पदांच्या 216 जागा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे राज्य सेवा (पूर्व) परीक्षा-2015 अंतर्गत उप जिल्हाधिकारी (9 जागा),पोलीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्त (13 जागा), सहायक विक्रीकर आयुक्त (3 जागा), उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी/गट विकास अधिकारी (21 जागा), सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा (15 जागा), अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (1 जागा), तहसीलदार (10 जागा), सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (13 जागा), कक्ष अधिकारी (38 जागा), सहायक गट विकास अधिकारी (9 जागा), गट विकास मुख्याधिकारी (35 जागा), उप अधीक्षक भूमी अभिलेख (8 जागा),उप अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (3 जागा), सहायक आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क (1 जागा), नायब तहसीलदार (37 जागा) या पदांसाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 27 जानेवारी 2015 आहे. अधिक माहिती www.mpsc.gov.inhttps://mahampsc.mahaonline.gov.in/MPSC/MPSCHome.aspx या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेत विविध खेळाडूंसाठी 51 जागा
दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे मध्ये विविध खेळाडूंकरिता( 51 जागा) अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 29 जानेवारी 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 27 डिसेंबर 2014-2 जानेवारी 2015 च्या अंकात आली आहे.

ईस्ट कोस्ट रेल्वेत विविध खेळाडूंसाठी 46 जागा
ईस्ट कोस्ट रेल्वे, ओडिशा मध्ये विविध खेळाडूंकरिता (46 जागा) अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 26 जानेवारी 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 27 डिसेंबर 2014-2 जानेवारी 2015 च्या अंकात आली आहे.

राष्ट्रीय विमा कंपनीत प्रशासकीय अधिकारी पदाच्या 362 जागा
राष्ट्रीय विमा कंपनीच्या आस्थापनेवर विविध प्रशासकीय अधिकारी (362 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 27 डिसेंबर 2014-2 जानेवारी 2015 च्या अंकात आली आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 24 जानेवारी 2015 आहे. अधिक माहिती http://www.nationalinsuranceindia.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

जनरल इन्शुरन्स कंपनीत विविध पदाच्या 65 जागा
जनरल इन्शुरन्स कंपनीत विविध पदाच्या 65 जागांकरिता ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 24 जानेवारी 2015 आहे. अधिक माहिती www.gicofindia.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (सीआयएसएफ) अंतर्गत शिपाई/फायर पदाच्या 800 जागा
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (सीआयएसएफ) अंतर्गत शिपाई/फायर (800 जागा) पदाच्या विविध राज्यांकरिता त्यात्या विभागात अर्ज मागविण्यात येत आहेत. राज्यनिहाय जागा पुढीलप्रमाणे आंध्र प्रदेश (69 जागा), अरूणाचल प्रदेश (3 जागा), आसाम (46 जागा), बिहार (86 जागा), छत्तीसगढ (31 जागा), दिल्ली (4 जागा), गुजरात (25 जागा), हरयाणा (9 जागा), हिमाचल प्रदेश (2 जागा), जम्मू-काश्मीर (27 जागा), झारखंड (42 जागा), कर्नाटक (22 जागा), केरळ (12 जागा), मध्य प्रदेश (39 जागा), महाराष्ट्र (55 जागा), मणीपूर (5 जागा), मेघालय (7 जागा), मेझोरमा (2 जागा), नागालँड (6 जागा), पंजाब (10 जागा), राजस्थान (28 जागा), तामिळनाडू (25 जागा), तेलंगण (49 जागा), त्रिपुरा (8 जागा), उत्तर प्रदेश (76 जागा), उत्तराखंड (3 जागा), पश्चिम बंगाल (61 जागा).यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 27 डिसेंबर 2014 - 2 जानेवारी 2015 च्या अंकात आली आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 27 जानेवारी 2015 आहे.अधिक माहिती http://www.cisf.gov या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

म.आ.पोदार रुग्णालय वरळी, मुंबई येथे विविध पदाच्या 22 जागा
म.आ.पोदार रुग्णालय वरळी, मुंबई येथे कक्षसेवक (16 जागा),सेवक (3 जागा), शिपाई (1 जागा), सफाईगार (2 जागा) या पदांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहे. यासंबंधीची जाहिरात लोकमत 25 डिसेंबर 2014 च्या अंकात आली आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 जानेवारी 2015 आहे. अधिक माहिती www.ayurvedinstitute.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

आयसीएआर-केंद्रीय सुती तंत्रशास्त्र संस्था, मुंबई येथे विविध पदाच्या 8 जागा
आयसीएआर-केंद्रीय सुती तंत्रशास्त्र संस्था, मुंबई येथे वरिष्ठ तांत्रिक अधिकारी (प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ) (1 जागा), तांत्रिक साहाय्यक (प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ) (4 जागा), तंत्रज्ञ (3 जागा) या पदांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहे. यासंबंधीची जाहिरात लोकसत्ता 24 डिसेंबर 2014 च्या अंकात आली आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख जाहिरात प्रसिद्ध होण्याच्या तारीखेपासून 45 दिवस आहे. अधिक माहिती http://www.circot.res.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

एचपीसीएल मध्ये पदवीधारक अभियंत्याची नियुक्तीकरिता गेट - 2015 परीक्षा
हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन मध्ये पदवीधारक अभियंत्याची नियुक्तीकरिता गेट - 2015 परीक्षेसाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 02 फेब्रुवारी 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात महाराष्ट्र टाइम्स 18 डिसेंबर 2014 च्या अंकात आली आहे. अधिक माहिती www.hindustanpetroleum.comwww.hpclcareer.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

माझगाव डॉकमध्ये विविध पदाच्या 10 जागा
माझगाव डॉकमध्ये मुख्य व्यवस्थापक (नोसेना अधिकारी) (5 जागा), मुख्य व्यवस्थापक (सुरक्षा) (1 जागा), सहाय्यक कंपनी सचिव (1 जागा), वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी (1 जागा), रशियन अनुवादक (2 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 22 जानेवारी 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात लोकसत्ता 18 डिसेंबर 2014 च्या अंकात आली आहे. अधिक माहिती http://www.mazagondock.gov.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

माहिती व प्रसारण मंत्रालयांतर्गत कनिष्ठ अनुवादक (हिंदी) जागा
माहिती व प्रसारण मंत्रालयांतर्गत चेन्नई येथे कनिष्ठ अनुवादक (हिंदी) या पदासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख जाहिरात प्रसिद्ध झालेपासून 60 दिवस आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 6-12 डिसेंबर 2014 च्या अंकात आली आहे.


‘नोकरी शोधा’ या सदरात देण्यात येणारी रिक्त पदांची माहिती संबंधित विभागाने वृत्तपत्रात अथवा त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केल्याप्रमाणे असते. उमेदवारांच्या सोयीसाठी ‘महान्यूज’ मध्ये ती संकलित केली आहे. सविस्तर माहितीसाठी उमेदवारांनी मूळ जाहिरात पाहावी.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा