महान्यूज नोकरी शोधा ?
संधी रोजगाराची खात्री नोकरीची मंगळवार, ०४ ऑगस्ट, २०१५
उज्ज्वल भवितव्यासाठी भरारी घेताना पंखांत बळ हवे प्रयत्नांचे. या प्रयत्नांना दिशा मिळेल आता एका क्लिकवर. आतापर्यंत साडेपाच लाखाहून अधिक संधींची माहिती देणार्‍या नोकरी शोधामध्ये आज पहा हजाराहून अधिक संधी!

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत कनिष्ठ व्यवसायोपचार तज्ज्ञ पदाच्या 4 जागा
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अंर्तगत सार्वजनिक आरोग्य खाते व प्रमुख वैद्यकीय अधीक्षक व खातेप्रमुख (माध्यमिक आरोग्य सेवा) यांच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ व्यवसायोपचार तज्ज्ञ (4 जागा) या पदाकरिता विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज 26 ऑगस्ट ते 28 ऑगस्ट 2015 या कालावधीत स्वीकारले जातील. यासंबंधीची जाहिरात लोकसत्ता 3 ऑगस्ट 2015 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने दंतशल्यचिकित्सक गट-ब पदाच्या 189 जागा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नियंत्रणाखालील आरोग्य संचालनालय, मुंबई कार्यालयांतर्गत दंतशल्यचिकित्सक सामान्य राज्य सेवा गट-ब (189 जागा) पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 20 ऑगस्ट 2015 आहे. अधिक माहिती या www.mpsc.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने वैज्ञानिक अधिकारी गट-ब पदाच्या 10 जागा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने वैज्ञानिक अधिकारी, अन्न व औषध प्रशासन गट-ब (10 जागा) पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 20 ऑगस्ट 2015 आहे. अधिक माहिती या www.mpsc.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने अधिष्ठाता पदाची जागा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाच्या गट-अ (1 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 20 ऑगस्ट 2015 आहे. अधिक माहिती या www.mpsc.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने संचालक(व्यवसाय शिक्षण/प्रशिक्षण) पदाची जागा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने संचालक व्यवसाय शिक्षण/प्रशिक्षण, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (1 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 20 ऑगस्ट 2015 आहे. अधिक माहिती या www.mpsc.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने कला संचालक पदाची जागा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने कला संचालक, कला संचालनालय (म.रा) महाराष्ट्र कला शिक्षण सेवा गट-अ (1 जागा) या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 20 ऑगस्ट 2015 आहे. अधिक माहिती या www.mpsc.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने संशोधन अधिकारी पदाची जागा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने गृह विभागातील संशोधन अधिकारी, सामान्य राज्य सेवा (कारागृह विभाग) गट-अ (1 जागा) पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 20 ऑगस्ट 2015 आहे. अधिक माहिती या www.mpsc.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने महाव्यवस्थापक गट-अ पदाची जागा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने महाव्यवस्थापक (देवनार पशुवधगृह) बृहन्मुंबई महानगरपालिका गट-अ (1 जागा) पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 20 ऑगस्ट 2015 आहे. अधिक माहिती या www.mpsc.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय येथे प्रतिवेदक (कनिष्ठ) गट-अ पदाच्या 6 जागा
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय येथे प्रतिवेदक (इंग्रजी) (कनिष्ठ) गट-अ (3 जागा), प्रतिवेदक (हिंदी) (कनिष्ठ) गट-अ (3 जागा), या पदासाठी विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 21 ऑगस्ट 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात लोकमत 24 जुलै 2015 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.mls.org.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

आयकर अपेलण्ट न्यायासनमध्ये खाजगी सचिव पदाच्या 74 जागा
आयकर अपेलण्ट न्यायासनमध्ये वरिष्ठ खाजगी सचिव (50 जागा), खाजगी सचिव (24 जागा) या पदासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 9 ऑगस्ट 2015 आहे. अधिक माहिती www.itat.nic.in या संकेतस्थळावर उपल्बध आहे.

माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई येथे विविध पदाच्या 330 जागा
माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई येथे विविध पदाच्या 330 जागासाठी पात्र उमेदवारांकडून विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 20 ऑगस्ट 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात लोकमत 29 जुलै 2015 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.mazagondock.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय येथे प्रतिवेदक (कनिष्ठ) गट-अ पदाच्या 16 जागा
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय येथे प्रतिवेदक (कनिष्ठ) गट-अ (16 जागा) या पदासाठी विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 14 ऑगस्ट 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात लोकमत 24 जुलै 2015 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.mls.org.in या संकेतस्थळावर उपल्बध आहे.

ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विधी अधिकारी/विधी सहाय्यक पदाच्या 8 जागा
ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विधी विभागातील विधी अधिकारी (1 जागा), विधी सहाय्यक (7 जागा) या पदासाठी पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याचा कालावधी 30 जुलै ते 8 ऑगस्ट 2015 असा आहे. यासंबंधीची जाहिरात महाराष्ट्र टाइम्स 22 जुलै 2015 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.thanecity.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने उपसंचालक, बाष्पके गट-अ पदाच्या 8 जागा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग यांच्या नियंत्रणाखालील बाष्पके संचालनालयाच्या आस्थपनेवरील उपसंचालक गट-अ (8 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 4 ऑगस्ट 2015 आहे. अधिक माहिती या www.mpsc.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने संचालक, महाराष्ट्र रेशीम सेवा गट-अ पदाची 1 जागा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभाग यांच्या नियंत्रणाखालील रेशीम संचालनालयाच्या आस्थपनेवरील संचालक गट-अ (1 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 4 ऑगस्ट 2015 आहे. अधिक माहिती या www.mpsc.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने संचालक/उपसंचालक (मानसशास्त्र) सामान्य राज्य सेवा गट-अ पदाच्या 2 जागा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने गृह विभागतील सहाय्यक संचालक (1 जागा), उपसंचालक(1 जागा) (मानसशास्त्र) न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, सामान्य राज्य सेवा गट-अ या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 4 ऑगस्ट 2015 आहे. अधिक माहिती या www.mpsc.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने सहाय्यक संचालक/उपसंचालक (सायबर) सामान्य राज्य सेवा गट-अ पदाच्या 2 जागा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने गृह विभागतील सहाय्यक संचालक (1 जागा), उपसंचालक (1 जागा) (सायबर गुन्हे, ध्वनी व ध्वनीफीत विश्‍लेषण) न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, सामान्य राज्य सेवा गट-अ (1 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 4 ऑगस्ट 2015 आहे. अधिक माहिती या www.mpsc.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने प्राचार्य, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ पदाच्या 13 जागा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने प्राचार्य (13 जागा) महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट - अ या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 4 ऑगस्ट 2015 आहे. अधिक माहिती या www.mpsc.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने प्राचार्य, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ पदाच्या 2 जागा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने प्राचार्य (2 जागा) (हॉटेल मॅनेजमेंट व कॅटरिंग टेक्नॉलॉजी ) महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट - अ या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 4 ऑगस्ट 2015 आहे. अधिक माहिती या www.mpsc.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

कर्मचारी निवड आयोग यांच्यावतीने कनिष्ठ अभियंता पदाच्या 1000 जागा
कर्मचारी निवड आयोग यांच्यावतीने कनिष्ठ अभियंता (1000 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 10 ऑगस्ट 2015 आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 11-17 जुलै 2015 च्या अंकात आली आहे. अधिक माहिती ssconline.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड येथे विविध पदाच्या 16 जागा
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड येथे विधी अधिकारी (1 जागा), अधीक्षक (लेखा) (1 जागा), लेखापाल (1 जागा), संगणक चालक (4 जागा), कनिष्ठ लिपीक (4 जागा), ग्रंथपाल ( 3 जागा), नळ कारागीर (1 जागा), खानसामा (1 जागा) या पदासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. यासंबंधीची जाहिरात महाराष्ट्र टाइम्स 14 जुलै 2015 च्या अंकात आली आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 10 ऑगस्ट 2015 आहे. अधिक माहिती www.srtmun.ac.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाशिम येथे विविध पदाच्या 24 जागा
जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाशिम यांच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ लिपीक (6 जागा), तलाठी (18 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख १३ ऑगस्ट 2015 आहे. अधिक माहिती http://washim.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.


‘नोकरी शोधा’ या सदरात देण्यात येणारी रिक्त पदांची माहिती संबंधित विभागाने वृत्तपत्रात अथवा त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केल्याप्रमाणे असते. उमेदवारांच्या सोयीसाठी ‘महान्यूज’ मध्ये ती संकलित केली आहे. सविस्तर माहितीसाठी उमेदवारांनी मूळ जाहिरात पाहावी.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा