महान्यूज नोकरी शोधा ?
संधी रोजगाराची खात्री नोकरीची मंगळवार, २६ ऑगस्ट, २०१४
उज्ज्वल भवितव्यासाठी भरारी घेताना पंखांत बळ हवे प्रयत्नांचे. या प्रयत्नांना दिशा मिळेल आता एका क्लिकवर. आतापर्यंत साडेपाच लाखाहून अधिक संधींची माहिती देणार्‍या महाऑपमध्ये आज पहा हजाराहून अधिक संधी!


रायगड जिल्हा परिषदेमध्ये 157 जागा
रायगड जिल्हा परिषदेमध्ये कनिष्ठ अभियंता-स्थापत्य (1 जागा), कृषी अधिकारी (1 जागा), पर्यवेक्षिका –एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (3 जागा), औषध निर्माण अधिकारी (4 जागा), वरिष्ठ सहाय्यक-लेखा (2 जागा), आरोग्य सेवक – महिला (45 जागा), विस्तार अधिकारी –पंचायत (2 जागा), स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (26 जागा), पशुधन पर्यवेक्षक (6 जागा), वरिष्ठ सहाय्यक – लिपीक (8 जागा), कनिष्ठ सहाय्यक –लिपीक (16 जागा), कनिष्ठ सहाय्यक-लेखा (2 जागा), विस्तार अधिकारी-सांख्यिकी (3 जागा), परिचर (38 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 25 सप्टेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकसत्तामध्ये दि. 27 ऑगस्ट 2014 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.raigad.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

सांगली जिल्हा परिषदेत 194 जागा
सांगली जिल्हा परिषदेत कनिष्ठ अभियंता-स्थापत्य (14 जागा), विस्तार अधिकारी - कृषी (1 जागा), अंगणवाडी पर्यवेक्षिका (2 जागा), औषध निर्माण अधिकारी (6 जागा), वरिष्ठ सहाय्यक-लेखा (१ जागा), आरोग्य सेवक – पुरुष (15 जागा), आरोग्य सेवक – महिला (27 जागा), कनिष्ठ आरेखक (1 जागा), कंत्राटी ग्रामसेवक (48 जागा), आरेखक (2 जागा), स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक-बांधकाम (1 जागा), स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक - छोटे पाटबंधारे विभाग (८ जागा), पशुधन पर्यवेक्षक (2 जागा), वरिष्ठ सहाय्यक – लिपीक (2 जागा), कनिष्ठ सहाय्यक –लिपीक (10 जागा), कनिष्ठ सहाय्यक-लेखा (1 जागा), कनिष्ठ लेखाधिकारी (4 जागा), परिचर (49 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 6 सप्टेंबर 2014 आहे. अधिक माहिती http://sangli.nic.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

सोलापूर जिल्हा परिषदेत 144 जागा
सोलापूर जिल्हा परिषदेत स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (53 जागा), विस्तार अधिकारी - कृषी (2 जागा), विस्तार अधिकारी –सांख्यिकी (2 जागा), कंत्राटी ग्रामसेवक (51 जागा), आरोग्य सेवक – पुरुष (21 जागा), आरोग्य सेवक – महिला (13 जागा), कनिष्ठ लेखाधिकारी (2 जागा) अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 26 सप्टेंबर 2014 आहे. अधिक माहिती http://www.zpsolapur.gov.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

ठाणे जिल्ह्यातील वनविभागात 30 जागा
ठाणे वनवृत्ताच्या अधिनस्त ठाणे जिल्ह्यातील वनविभागात लिपीक (7 जागा), वाहनचालक (5 जागा), शिपाई (7 जागा), रखवालदार (6 जागा), माळी (3 जागा), चेनमन (1 जागा), खलाशी (1 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 10 सप्टेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकमतमध्ये दि. 27 ऑगस्ट 2014 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती http://dycf.erecruitment.co.inwww.mahaforest.nic.in या संकेतस्थळांवर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या उड्डायन महासंचालनालयात वैमानिकाच्या 2 जागा
महाराष्ट्र शासनाच्या विमान उड्डायन महासंचालनालयात मुख्य वैमानिक (१ जागा) व वैमानिक (1 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 26 सप्टेंबर 2014 आहे. अधिक माहिती www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.


महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीमध्ये विद्युत सहाय्यकाच्या 6542 जागा

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीमध्ये विद्युत सहाय्यक (6542 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 सप्टेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची अधिक माहिती http://www.mahadiscom.in/Advertisement07082014.pdf या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

 

बार्टीच्या समतादूत प्रकल्पात लिपिक टंकलेखकाच्या 23 जागा

पुण्यातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेतर्फे (बार्टी) कोकण व पुणे महसूल विभागात समतादूत पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पात लिपिक टंकलेखक (23 जागा) हे पद तात्पुरत्या तत्वावर भरण्यात येणार आहे. अर्ज स्विकारण्याची अंतिम तारीख 17 सप्टेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकमतच्या 26 ऑगस्ट 2014 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती http://barti.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.धुळे जिल्हा परिषदेमध्ये 43 जागा

धुळे जिल्हा परिषदेमधील लघुलेखक -निम्नश्रेणी (1 जागा), कनिष्ठ लेखाधिकारी (1 जागा), लघुटंकलेखक (1 जागा), वरिष्ठ सहाय्यक-लेखा (2 जागा), पशुधन पर्यवेक्षक (4 जागा), कनिष्ठ सहाय्यक –लेखा (5 जागा), परिचर (27 जागा), आरोग्य सेवक –महिला (1 जागा), आरोग्य सेवक-पुरुष (1 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 सप्टेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकमतमध्ये दि. 26 ऑगस्ट 2014 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.dhule.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

 

बार्टीच्या समतादूत प्रकल्पात 17 जागा

पुण्यातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेतर्फे (बार्टी) कोकण व पुणे महसूल विभागात समतादूत पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पात विभागीय प्रकल्प संचालक (2 जागा), विभागीय सहाय्यक प्रकल्प संचालक (2 जागा), प्रकल्प अधिकारी (13 जागा) ही पदे तात्पुरत्या तत्वावर भरण्यात येणार आहे. अर्ज स्विकारण्याची अंतिम तारीख 15 सप्टेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. सकाळच्या 25 ऑगस्ट 2014 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती http://barti.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

 


महाराष्ट्र शासनाच्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयात 204 जागा

महाराष्ट्र शासनाच्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयात संशोधन सहायक (42 जागा), सांख्यिकी सहायक (102 जागा), अन्वेषक (40 जागा), लिपिक टंकलेखक (20 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 5 सप्टेंबर 2014 आहे. http://mahades.maharashtra.gov.in व http://www.maharashtra.gov.in व http://www.maharojgar.gov.in या संकेतस्थळांवर उपलब्ध आहे.

समाजकल्याण आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवर 606 जागा
महाराष्ट्र शासनाच्या समाजकल्याण आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवर गृहपाल/अधीक्षक (44 जागा), वरिष्ठ लिपिक (70 जागा), समाज कल्याण निरीक्षक (15 जागा) तसेच लिपिक टंकलेखक पुणे आयुक्तालयात (4 जागा), मुंबई विभागात (39 जागा), नाशिक विभाग (35 जागा), पुणे विभाग (55 जागा), औरंगाबाद विभाग (37 जागा), लातूर विभाग (22 जागा), अमरावती विभाग (23 जागा), नागपूर विभाग (58 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 15 सप्टेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची अधिक माहिती http://oasis.mkcl.org/dsw2014/StaticPages/HomePage.aspx या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

नागपूर येथील अपर कामगार आयुक्त कार्यालयात 40 जागा

नागपूर येथील अपर कामगार आयुक्त कार्यालयात लघुटंकलेखक (4 जागा), लिपिक टंकलेखक (19 जागा), शिपाई (17 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 28 ऑगस्ट 2014 आहे. अधिक माहिती http://adclngp.in/advertisement.aspx या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

राज्य भारत स्काऊट आणि गाईडमध्ये जिल्हा संघटन आयुक्ताच्या 3 जागा
महाराष्ट्र राज्य भारत स्काऊट आणि गाईडच्या मुंबई कार्यालयात जिल्हा संघटन आयुक्त व तत्सम पदे (3 जागा केवळ महिलांसाठी) हे पद भरण्यात येणार आहे. ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 8 सप्टेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकसत्तामध्ये दि. 24 ऑगस्ट 2014 आली आहे. अधिक माहिती http://oasis.mkcl.org/msbsg2014 या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

संरक्षण मंत्रालयाच्या लष्करी वैद्यकीय भांडार डेपोमध्ये 6 जागा
संरक्षण मंत्रालयाच्या लष्करी वैद्यकीय भांडार डेपोमध्ये स्टोअर किपर (1 जागा), अकाऊटंट (1 जागा), वॉशरमन (1 जागा), लेबरर (3 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून 21 दिवसाच्या आत करावे. यासंबंधीची माहिती लोकसत्ताच्या दि. 23 ऑगस्ट 2014 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत सहायक प्राध्यापकाच्या 72 जागा
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय व दंत महाविद्यालये व उपनगरीय रुग्णालयात सहायक प्राध्यापक (72 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 1 सप्टेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची माहिती लोकसत्ताच्या दि. 22 ऑगस्ट 2014 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे.

लातूर जिल्हा परिषदेत 113 जागा
लातूर जिल्हा निवड समितीमार्फत लातूर जिल्हा परिषदेतील विस्तार अधिकारी कृषी (1 जागा), पर्यवेक्षिका (1 जागा), औषध निर्माण अधिकारी (5 जागा), आरोग्य सेवक (26 जागा), आरोग्य सेविका (10 जागा), कंत्राटी ग्रामसेवक (11 जागा), आरोग्य पर्यवेक्षक (2 जागा), स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (6 जागा), पशुधन पर्यवेक्षक (8 जागा), कनिष्ठ सहाय्यक –लिपीक (3 जागा), विस्तार अधिकारी-सां (2 जागा), परिचर (38 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 26 सप्टेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकमतमध्ये दि. 24 ऑगस्ट 2014 आहे. अधिक माहिती http://zplatur.applygov.com व www.zplatur.gov.in व www.latur.nic.in या संकेतस्थळांवर उपलब्ध आहे.महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीमध्ये तंत्रज्ञाच्या 308 जागा
महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीच्या विविध औष्णिक विद्युत केंद्रात तंत्रज्ञ – प्रगत कुशल व सामान्य (308 जागा) हे पद भरण्यात येणार आहे. ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 10 सप्टेंबर 2014 आहे.यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकसत्तामध्ये दि. 21 ऑगस्ट 2014 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.mahagenco.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

 

सिडकोमध्ये 25 जागा
महाराष्ट्र शासनाच्या शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) मध्ये मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ (1 जागा), वरिष्ठ विकास अधिकारी – सामान्य (1 जागा), सहाय्यक नियोजनकार (1 जागा), उपनियोजनकार (17 जागा), सहाय्यक परिवहन अभियंता (5 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज स्विकारण्याची अंतिम तारीख 26 सप्टेंबर 2014 पर्यंत आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकसत्तामध्ये दि. 21 ऑगस्ट 2014 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.cidco.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.


मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामध्ये 17 जागा

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामध्ये नियोजक (2 जागा), उप नियोजक (8 जागा), भूमापक (4 जागा), सर्वेक्षक (3 जागा) ही पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्यात येणार आहेत. अर्ज जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून 15 दिवसाच्या आत करावे. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकसत्तामध्ये दि. 21 ऑगस्ट 2014 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे.


महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीमध्ये 4 जागा

महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीमध्ये (महाजनको) कार्यकारी संचालक –तांत्रिक (1 जागा), कार्यकारी संचालक- सीपी अँड सी (1 जागा), कार्यकारी संचालक – एफ अँड सी (1 जागा), मुख्य महाव्यवस्थापक –सुरक्षा (1 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 5 सप्टेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकसत्तामध्ये दि. 21 ऑगस्ट 2014 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.mahagenco.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानात 10 जागा

महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या राज्य मिशन व्यवस्थापन कक्षात स्वीय सहाय्यक तथा लघुलेखक (2 जागा), ज्ञान व्यवस्थापन सहाय्यक (१ जागा), माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यक (1 जागा), सहाय्यक/लिपिक टंकलेखक (4 जागा), शिपाई (2 जागा) ही पदे करार तत्वावर भरण्यात येणार आहेत. अर्ज स्विकारण्याची शेवटची तारीख 28 ऑगस्ट 2014 आहे. यासंबंधीची अधिक माहिती www.jobs.msrlm.orghttps://www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या औरंगाबाद परिमंडळात 149 जागा
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या औरंगाबाद परिमंडळात स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (28 जागा), प्रयोगशाळा सहायक (1 जागा), वरिष्ठ लिपिक (41 जागा), कनिष्ठ लिपिक (55 जागा), संगणक (2 जागा), सहायक भांडारपाल (5 जागा), शिपाई (11 जागा), चौकीदार (6 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. या पदासाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 3 सप्टेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची अधिक माहिती http://pwdaurangabadcircle.com/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

उस्मानाबाद, बीड व लातूरमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागात शिपाईच्या 21 जागा
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता (उस्मानाबाद, बीड व लातूर) यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयामध्ये शिपाई/चौकीदार हे पद भरण्यात येणार असून उस्मानाबादमध्ये 11 जागा, बीडमध्ये 3 जागा व लातूरमध्ये 7 जागा आहेत. या पदासाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 2 सप्टेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची अधिक माहिती http://pwd.erecruitment.co.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नाशिक परिमंडळात 180 जागा
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नाशिक परिमंडळात स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (100 जागा), मुख्य प्रयोगशाळा सहायक (2 जागा), कनिष्ठ लिपिक (47 जागा), सहायक भांडारपाल (4 जागा), अनुरेखक (1 जागा), शिपाई (15 जागा), चौकीदार (11 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. या पदासाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 4 सप्टेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची अधिक माहिती http://pwdnashikcircle.com/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळात 161 जागा
महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित यांच्या अधिपत्याखालील प्रादेशिक कार्यालयामध्ये प्रादेशिक व्यवस्थापक/वरिष्ठ व्यवस्थापक (४ जागा), उप प्रादेशिक व्यवस्थापक/व्यवस्थापक –प्रशासन/विप (23 जागा), व्यवस्थापक- लेखा (2 जागा), उपव्यवस्थापक (28 जागा), विपणन निरीक्षक (57 जागा), लेखापाल/अंतर्गत लेखा परीक्षक (20 जागा), सहाय्यक व्यवस्थापक (5 जागा), लघुटंकलेखक (1 जागा), वरिष्ठ सहाय्यक (15 जागा), वीजतंत्री (4 जागा), स्वागतिका (1 जागा), वाहन पर्यवेक्षक (1 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 9 सप्टेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकमतमध्ये दि. 13 ऑगस्ट 2014 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती व अर्ज www.tribalexam.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळात अभियंत्यांसाठी 61 जागा
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळात कार्यकारी अभियंता-स्थापत्य (6 जागा), कार्यकारी अभियंता-विद्युत व यांत्रिकी (1 जागा), उपअभियंता - स्थापत्य (21 जागा), उपअभियंता – विद्युत व यांत्रिकी (2 जागा), सहायक अभियंता – स्थापत्य (29 जागा), सहायक अभियंता-विद्युत व यांत्रिकी (2 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याचा कालावधी 1 सप्टेंबर 2014 आहे. यासंबंधी अधिक माहिती www.midcindia.orghttp://midc.erecruitment.co.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.


बार्टीमध्ये शिक्षक पदाच्या 22 जागा
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमध्ये (बार्टी) प्रोफेसर (2 जागा), सहयोगी प्राध्यापक (4 जागा), सहायक प्राध्यापक (4 जागा), संशोधन सहयोगी (6 जागा), संशोधन सहायक (6 जागा) ही पद भरण्यात येणार आहेत. या पदासाठी अर्ज स्विकारण्याची अंतिम तारीख 10 ऑक्टोबर 2014 आहे. अधिक माहिती व अर्ज https://barti.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विद्युत शाखेत 257 जागा
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (विद्युत) पुणे प्रादेशिक मंडळाद्वारे विविध प्रादेशिक मंडळातील भांडारपाल (4 जागा), वरिष्ठ लिपिक (४३ जागा), कनिष्ठ लिपिक नि टंकलेखक (38 जागा), वाहनचालक (26 जागा), शिपाई (48 जागा), चौकीदार (5 जागा), मजदूर (90 जागा), पंपपरिचर (3 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 28 ऑगस्ट 2014 आहे. यासंबंधीची अधिक माहिती www.pwdelectrical.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

मध्य रेल्वेच्या नागपूर विभागात क्रीडा कोट्यात 5 जागा

मध्य रेल्वेच्या नागपूर विभागात क्रीडा कोट्यातून ग्रुप ‘डी’ मध्ये 5 जागा भरण्यात येणार आहेत. यामध्ये बॅडमिंटन, हॉकी, ॲथलेटिक्स, स्विमिंग या खेळांचा समावेश आहे. अर्ज स्विकारण्याची अंतिम तारीख 8 सप्टेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजमध्ये दि. 9 - 15 ऑगस्ट 2014 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे.


केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलमध्ये शिपाई-ट्रेडसमनच्या 985 जागा
केंद्रीय सुरक्षा बलमध्ये शिपाई-ट्रेडसमन या संवर्गात मोची (31 जागा), कारपेंटर (21 जागा), इलेक्ट्रिशियन (2 जागा), पेंटर (3 जागा), आचारी (401 जागा), जलवाहक (29 जागा), वॉशर मॅन (173 जागा), न्हावी (132 जागा), सफाईगार (191 जागा), मोटर पंप अटेंडंट (2 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 16 सप्टेंबर 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजमध्ये दि. 2-8 ऑगस्ट 2014 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती
www.cisf.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.‘महाऑप’ या सदरात देण्यात येणारी रिक्त पदांची माहिती संबंधित विभागाने वृत्तपत्रात अथवा त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केल्याप्रमाणे असते. उमेदवारांच्या सोयीसाठी ‘महान्यूज’ मध्ये ती संकलित केली आहे. सविस्तर माहितीसाठी उमेदवारांनी मूळ जाहिरात पाहावी.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा