महान्यूज नोकरी शोधा ?
संधी रोजगाराची खात्री नोकरीची बुधवार, ३० जुलै, २०१४
उज्ज्वल भवितव्यासाठी भरारी घेताना पंखांत बळ हवे प्रयत्नांचे. या प्रयत्नांना दिशा मिळेल आता एका क्लिकवर. आतापर्यंत साडेपाच लाखाहून अधिक संधींची माहिती देणार्‍या महाऑपमध्ये आज पहा हजाराहून अधिक संधी!

महाराष्ट्र राज्य भारत स्काऊटस् आणि गाईडस्‌च्या कार्यालयात 9 जागा
महाराष्ट्र राज्य भारत स्काऊटस् आणि गाईडस्‌च्या मुंबई कार्यालयात लिपिक (5 जागा), शिपाई (४ जागा) ही पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 13 ऑगस्ट 2014 आहे. अधिक माहिती http://oasis.mkcl.org/msbsg2014/CMS/Content_Static.aspx?did=170 या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

औरंगाबाद पोलीस महानिरीक्षक यांच्या परिक्षेत्रात लिपिक टंकलेखकांच्या 73 जागा

औरंगाबद परिक्षेत्रातील पोलिस महानिरीक्षक यांचे कार्यालय लिपिक टंकलेखक (3 जागा), पोलीस अधीक्षक कार्यालय औरंगाबाद ग्रामीणमध्ये (17 जागा), औरंगाबाद शहर पोलीस आयुक्तालय (10 जागा), जालना पोलीस अधीक्षक कार्यालय (१३ जागा), बीड पोलीस अधीक्षक कार्यालय (16 जागा), उस्मानाबाद पोलीस अधीक्षक कार्यालय (14 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 27 जुलै 2014 आहे. अधिक माहिती http://oasis.mkcl.org/igabad/CMS/Content_Static.aspx?did=442 या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

मुंबईतील राज्य राखीव पोलीस बल बल क्र. 8 मध्ये 25 जागा
मुंबईतील राज्य राखीव पोलीस बल बल क्र. 8 मध्ये चतुर्थ श्रेणीतील भोजन सेवक (8 जागा), धोबी (1 जागा), सफाईगार (4 जागा), न्हावी (1 जागा), मोची (3 जागा), शिंपी (4 जागा), कक्ष सेवक (2 जागा), कुक (1 जागा), रुग्णालयीन सेवक (1 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 10 ऑगस्ट 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकमतमध्ये दि. 22 जुलै 2014 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.

वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या रुग्णालयात 135 जागा
वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये अस्थायी स्वरुपात वैद्यकीय अधिकारी (23 जागा), सार्वजनिक आरोग्य परिचारिका (3 जागा), अधिपरिचारिका (19 जागा), ए.एन.एम. प्रसविका (74 जागा), फार्मासिस्ट (7 जागा), प्रयोगशाळा सहाय्यक (7 जागा), क्ष किरण सहाय्यक (1 जागा), समुपदेष्टा (1 जागा) ही पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्यात येणार आहेत. या पदांच्या थेट मुलाखती दि. 1 ऑगस्ट 2014 ते 5 ऑगस्ट 2014 या कालावधीत होणार आहेत. यासंबंधीची जाहिरात दै. सकाळमध्ये दि. 22 जुलै 2014 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.


सोलापूरमधील राज्य राखीव पोलीस दलात चतुर्थ श्रेणीच्या १० जागा
सोलापूर येथील राज्य राखीव पोलीस दल गट क्रमांक 10 मध्ये सरळसेवेद्वारे स्वयंपाकी (4 जागा), धोबी (१ जागा), मोची (३ जागा), न्हावी (२ जागा) ही जागा भरण्यात येणार आहेत. अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख 10 ऑगस्ट 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. सकाळमध्ये दि. 21 जुलै 2014 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.

पुण्यातील राज्य राखीव पोलीस दल गट क्र. १ मध्ये चतुर्थ श्रेणीच्या १६ जागा
पुणे येथील राज्य राखीव पोलीस दल गट क्रमांक 1 मध्ये सरळसेवेद्वारे स्वयंपाकी-भोजन सेवक (11 जागा), धोबी (१ जागा), चपराशी (१ जागा), सफाईगार (१ जागा), न्हावी (२ जागा) ही जागा भरण्यात येणार आहेत. अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख 10 ऑगस्ट 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात सोलापूरच्या दै. पुढारीमध्ये दि. 21 जुलै 2014 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.

पुण्यातील राज्य राखीव पोलीस दल गट क्रमांक 2 मध्ये 12 जागा
पुणे येथील राज्य राखीव पोलीस दल गट क्रमांक 2 मध्ये सरळसेवेद्वारे स्वयंपाकी-भोजन सेवक (6 जागा), कार्यालयीन शिपाई/चपराशी (२ जागा), न्हावी (२ जागा), सफाईगार (१ जागा), कक्षसेवक (1 जागा) ही जागा भरण्यात येणार आहेत. अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख 10 ऑगस्ट 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात सोलापूरच्या दै. पुढारीमध्ये दि. 21 जुलै 2014 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयात वैद्यकीय विशेष सल्लागारच्या 230 जागा
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या उपनगरीय रुग्णालयात वैद्यकीय विशेष सल्लागार (230 जागा) ही पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्यात येणार आहेत. अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख 2 ऑगस्ट 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. सामना, लोकसत्ता मध्ये 21 जुलै 2014 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या विक्रीकर विभागात वाहनचालकाच्या 9 जागा
महाराष्ट्र शासनाच्या विक्रीकर विभागात वाहनचालक (9 जागा) हे पद भरण्यात येणार आहे. ऑनलाईन अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख 12 ऑगस्ट २०१४ आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकसत्ताच्या २१ जुलै २०१४ च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.mahavat.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

कोल्हापूरमधील शिवाजी विद्यापीठात 36 जागा
कोल्हापूरमधील शिवाजी विद्यापीठात उप कुलसचिव (1 जागा), वैद्यकीय अधिकारी (१ जागा), सिस्टिम प्रोग्रामर (1 जागा), सहायक कुलसचिव (1 जागा), कनिष्ठ अभियंता –स्थापत्य (1 जागा), भांडारपाल (2 जागा), लघुलेखक (2 जागा), सांख्यिकी सहायक (१ जागा), ओव्हरसियर/आवेक्षक (1 जागा), प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (2 जागा), गार्डन असिस्टंट (1 जागा), कनिष्ठ सहायक (8 जागा), वाहनचालक (3 जागा), पंप ऑपरेटर (1 जागा), सहायक प्लंबर (1 जागा), शिपाई (9 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 जुलै 2014 आहे. अधिक माहिती http://www.unishivaji.ac.in/recruitments/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

नांदेड येथील स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात २ जागा
नांदेड येथील स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात परीक्षा नियंत्रक (१ जागा), ग्रंथपाल (1 जागा) हे पद भरण्यात येणार आहे. अर्ज स्विकारण्याची अंतिम तारीख 11 ऑगस्ट 2014 आहे. यासंबंधीची माहिती https://www.maharashtra.gov.in/Site/upload/CareersandOpportunities/Marathi/PDF%20Copy%20of%20Advt%20for%20COE%20Librarian%202014_11072014.pdfwww.srtmun.ac.in या संकेतस्थळांवर उपलब्ध आहे.

पुणे जिल्हा परिषदेच्या निर्मल भारत अभियानात 35 जागा

पुणे जिल्हा परिषदेत जिल्हा पाणी व स्वच्छता कक्षाद्वारे राबविण्यात येत असलेल्या निर्मल भारत अभियानात स्वच्छता तज्ञ-स्थापत्य अभियंता (1 जागा), शालेय स्वच्छता व आरोग्य सल्लागार (1 जागा), क्षमता बांधणी तज्ञ (१ जागा), लेखाधिकारी (1 जागा), डेटा एन्ट्री ऑपरेटर (1 जागा), शिपाई (1 जागा), गट समन्वयक - पाणी व स्वच्छता (6 जागा), समूह समन्वयक (23 जागा) ही पदे करार तत्वावर भरण्यात येणार आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 25 जुलै 2014 आहे. अधिक माहिती http://www.punezp.org/download/Advertise.pdf या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.


नाशिक रोड येथील आर्टिलरी सेंटरमध्ये 13 जागा
नाशिक रोड येथील संरक्षण मंत्रालयाच्या आर्टिलरी सेंटरमध्ये कनिष्ठस्तर लिपिक (1 जागा), स्वयंपाकी (3 जागा), बूटमेकर (1 जागा), न्हावी (1 जागा), मल्टिटास्किंग स्टाफ - सफाईवाला (3 जागा), मल्टिटास्किंग स्टाफ – संदेशवाहक (1 जागा), मल्टिटास्किंग स्टाफ – पहारेकरी (1 जागा), लश्कर (1 जागा), मल्टिटास्किंग स्टाफ – माळी (1 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून 30 दिवसात करावेत. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 5-11 जुलै 2014 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे.


मुंबईतील नेव्हल डॉकयार्ड येथील नेव्हल आर्मामेंट डेपोमध्ये 14 जागा
मुंबईतील नेव्हल डॉकयार्ड येथील नेव्हल आर्मामेंट डेपोमध्ये फिटर आर्मामेंट (11 जागा), फिटर इलेक्ट्रिकल (3 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून 30 दिवसात करावेत. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 5-11 जुलै 2014 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे.

भारतीय लष्करात एनसीसीच्या विद्यार्थी व विद्यार्थींनीसाठी 54 जागा

भारतीय लष्करात राष्ट्रीय छात्र सेना स्पेशल एन्ट्री स्किम अंतर्गत शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनद्वारे भरती करण्यात येणार असून त्यात एनसीसी मुलांसाठी 50 जागा व एनसीसी मुलींसाठी 4 जागा भरण्यात येणार आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 8 ऑगस्ट 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 5-11 जुलै 2014 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.joinindianarmy.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

सीमा सुरक्षा बल महासंचालनालयात 293 जागा
सीमा सुरक्षा बल महासंचालनालयात उपनिरीक्षक-वर्कशॉप (1 जागा), उपनिरीक्षक - मास्टर (10 जागा), उपनिरीक्षक - इंजिन चालक (13 जागा), हेडकॉन्स्टेंबल - मास्टर (68 जागा), हेडकॉन्स्टेबल - इंजिन चालक (66 जागा), हेड कॉन्स्टेबल - वर्कशॉप (1 जागा), कॉन्स्टेबल - क्रू (134 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून 30 दिवसात करावेत. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 5-11 जुलै 2014 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.bsf.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

मुंबईतील दर्जा नियंत्रक संचालनालयात 4 जागा

संरक्षण मंत्रालयाच्या संरक्षण उत्पादन विभागाच्या मुंबईतील दर्जा नियंत्रक संचालनालयात वरिष्ठ भांडारपाल (1 जागा), मल्टिटास्किंग स्टाफ-सॅनिटरी (1 जागा), मल्टिटास्किंग स्टाफ –ऑफिस (2 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून 21 दिवसात करावेत. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 5-11 जुलै 2014 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे.

मुंबई विद्यापीठाच्या आस्थापनेवर प्लेसमेंट ऑफिसरची 1 जागा

मुंबई विद्यापीठाच्या आस्थापनेवर प्लेसमेंट ऑफिसर (1 जागा) हे पद भरण्यात येणार आहे. अर्ज जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून 30 दिवसाच्या आत करावेत. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकसत्तामध्ये दि. 10 जुलै 2014 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.mu.ac.in/Careers.html या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

कॉर्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अँड मेकॅनिकल इंजिनिअर्समध्ये 10 जागा
संरक्षण दलाच्या कॉर्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अँड मेकॅनिकल इंजिनिअर्समध्ये सिव्हिलियन मोटार ड्रायव्हर (3 जागा), टेलर (1 जागा), मल्टिटास्किंग स्टाफ – संदेशवाहक (3 जागा), मल्टिटास्किंग स्टाफ - (चौकीदार (1 जागा), ट्रेडस्‌मन मेट (1 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून 21 दिवसात करावेत. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 5-11 जुलै 2014 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे.

खडकीतील दर्जा नियंत्रक संचालनालयात 6 जागा
संरक्षण मंत्रालयाच्या संरक्षण उत्पादन विभागाच्या खडकीतील दर्जा नियंत्रक संचालनालयात वरिष्ठ भांडारपाल (2 जागा), कनिष्ठस्तर लिपिक (2 जागा), तंत्रज्ञ (2 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून 28 दिवसात करावेत. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 5-11 जुलै 2014 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे.


केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलात कॉन्स्टेबल/चालक पदाच्या 1203 जागा
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलात कॉन्स्टेबल/चालक (1203 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज स्विकारण्याची अंतिम तारीख 2 ऑगस्ट 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 28 जून - 4 जुलै 2014 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.cisf.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.


केंद्रीय भंडारण महामंडळात 30 जागा
भारत सरकारचा उपक्रम असलेल्या केंद्रीय भंडारण महामंडळात महाव्यवस्थापक- सर्वसाधारण (2 जागा), महाव्यवस्थापक-वित्त व लेखा (1 जागा), उप महाव्यवस्थापक-सर्वसाधारण (2 जागा), उप महाव्यवस्थापक- वित्त व लेखा (1 जागा), सहायक महाव्यवस्थापक- सामान्य (3 जागा), सहायक महाव्यवस्थापक- लेखा (3 जागा), सहायक महाव्यवस्थापक- तांत्रिक (3 जागा), व्यवस्थापक- सामान्य (10 जागा), व्यवस्थापक- लेखा (5 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज स्विकारण्याची अंतिम तारीख 5 ऑगस्ट 2014 आहे. यासंबंधीची अधिक माहिती www.cewacor.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 


‘महाऑप’ या सदरात देण्यात येणारी रिक्त पदांची माहिती संबंधित विभागाने वृत्तपत्रात अथवा त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केल्याप्रमाणे असते. उमेदवारांच्या सोयीसाठी ‘महान्यूज’ मध्ये ती संकलित केली आहे. सविस्तर माहितीसाठी उमेदवारांनी मूळ जाहिरात पाहावी.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा